privacy policy - TEO Hair Salons

Μετάβαση στο περιεχόμενο
_____________________________________________________

_____________________________________________________________________


Πολιτική Απορρήτου
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ''TEO ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΚΕ'' που υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η
TEO HAIR DESIGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της TEO ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΚΕ .

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η
TEO ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΚΕ είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο teo.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα ( το email σας ) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων.
Πληροφορίες που αφορούν αγορά υπηρεσιών και προϊόντων:
Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας), αριθμό fax και επάγγελμα.

Δεδομένα παραστατικού:
Στην περίπτωση που κόψετε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της.

Σύνδεσμοι:
H
TEO HAIR DESIGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η TEO ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΚΕ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην
TEO ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΚΕ αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies
Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το teo.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.
 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων:
Η
TEO ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΚΕ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η
TEO ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΚΕ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η
TEO ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΚΕ και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της
TEO ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΚΕ και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα ή και υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.).

Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της
TEO ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΚΕ , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 
Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
 
 Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

____________________________________________________________________________

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ

1. Η Δωροκάρτα μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στο κομμωτήριο TEO Κηφισιάς για το οποίο έγινε η αγορά.
 
 
2. Το ποσό της Δωροκάρτας μπορεί να αφαιρεθεί από τον συνολικό λογαριασμό του Δικαιούχου/πελάτη του κομμωτηρίου είτε αφορά υπηρεσίες είτε αγορά προϊόντων. Δεν είναι δυνατό να εξαργυρωθεί με μετρητά παρά μόνο να ανταλλαχθεί με υπηρεσίες και προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας του αναγραφόμενου ποσού στη Δωροκάρτα, καταβάλλοντας τη διαφορά.
 
 
3. Η Δωροκάρτα είναι προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο από τον δικαιούχο που αναγράφεται ρητά σαν ''Δικαιούχος'' κατά την ηλεκτρονική αγορά από το teo.gr. (περιλαμβανομένου και του αγοραστή της Δωροκάρτας). Η εξαργύρωσή της γίνεται με επίδειξη της Δωροκάρτας και τον μοναδικό κωδικό που φέρει.   
 
 
4. Η Δωροκάρτα έχει ισχύ 6 μηνών.
 
 
5. Αν δεν αναγραφεί κείμενο που θα συνοδεύει τη Δωροκάρτα στην φόρμα παραγγελίας, η Δωροκάρτα εξακολουθεί να ισχύει και θα αποσταλεί με το όνομα/επώνυμο στον πελάτη που κάνει την αγορά σε ηλεκτρονική μορφή ή θα γίνει τηλεφωνική ενημέρωση ή αποστολή Sms.
 
 
6. Το κομμωτήριο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λάθος αναγραφή στοιχείων του Δικαιούχου ή του πελάτη που αγοράζει την Δωροκάρτα. Σε κάθε περίπτωση το κομμωτήριο θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διευκολυνθεί η διαδικασία απόδοσης της Δωροκάρτας στον παραλήπτη - αγοραστή της Δωροκάρτας).
 
 
7. Κανένα προσωπικό στοιχείο δεν αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση από το κομμωτήριο TEO παρά μόνο το χρονικό διάστημα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας απόδοσης της Δωροκάρτας.
 
 
8. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
 
 
9. Η απόκτηση της Δωροκάρτας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαφημιστικής ή άλλης προωθητικής ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση η Δωροκάρτα ακυρώνεται.
 
 
10. Η Δωροκάρτα αποτελεί τίτλο στον κομιστή. Ο κάτοχός της είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση και φύλαξη της Δωροκάρτας. Η Δωροκάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής της. Παρόλα αυτά,  το κομμωτήριο TEO μπορεί να αντικαταστήσει την κάρτα σε περίπτωση αλλαγής του μορφότυπου της (format).
 
 
11. Δωροκάρτες που έχουν εξαρχής αποκτηθεί με οποιοδήποτε παράνομο τρόπο είναι μηδενικές και άκυρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά προϊόντων, ούτε το σχετικό τίμημα δύναται να επιστραφεί.
 
 
12. Η αγορά ή/και χρήση της Δωροκάρτας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, που έχουν διατεθεί στον πελάτη κατά την αγορά της.


Επιστροφή στο περιεχόμενο